Terug naar overzicht

Corona update – nieuwe data !

Corona update – nieuwe data !

Funeral Expo for Professionals : nieuwe data op 2 – 3 oktober 2021

Gezien de evolutie met betrekking tot het Corona COVID-19 virus en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, is beslist om Funeral Expo for Professionals uit te stellen naar 2021. De zorg om de gezondheid en het welzijn van exposanten, bezoekers en medewerkers staat steeds voorop. Bijkomend is het door de onzekerheid onmogelijk om u, als bezoeker, een voldoende kwalitatieve beurs in oktober te kunnen garanderen.