60 jaar Funebra

De zomer is voorbij, de kleuren vervagen naar goud en bruin. Op 13 november bestaat onze Federatie 60 jaar, een diamanten jubileum. Er is een wijsheid die zegt “Je kunt de stappen van het verleden niet ongedaan maken, maar je kan de volgende stappen wel beter maken…”.

Dat is ook onze intentie. We vieren dit op 27 en 28 september met de 4de vakbeurs Funeralexpo, een plek voor nieuwe ontdekkingen, een communicatietool die bijzonder doeltreffend kan zijn. De face-to-face contacten zijn van fundamenteel belang in de communicatiefunctie die beurzen vervullen. Funeral Expo probeert vraag en aanbod samen te brengen, nieuwe trends en ontwikkelingen te tonen en vooral om informatie te verstrekken.

Deze beurs geeft daarnaast de toekomstige richting van de markt aan. Maar dit jaar gaan we verder en zorgen we voor een win-win verhaal door de medewerkers van jullie ondernemingen in orde te maken met de nieuwe arbeidsdeal, met name het individueel opleidingsrecht van elk van onze werknemers, en dit via opleidingen.

TALENT TREKT TALENT AAN, dat is het motto van de editie 2023, een schitterende nieuwe start. Aan jullie om er erbij te zijn …

Johan Dexters
Voorzitter


Voor meer info over Funebra, klik hier,
of stuur een mail naar info@funebra.be.